Mar. 20th, 2017

Звідси: http://andy-777.livejournal.com/562579.html?thread=22209939&style=mine#t22209939
Кстате обЪ русофобии.
Када VW влипЪ увЪ брэхЪливую непонядЪку со сваими дизэлями и ихЪ эко-норЪмами, мЪну - сразу выдЪвинулЪ параноидальную идею генеальную догадЪку шо эта водЪ уся затея водЪ эта© - дело рукЪ лубянЪки.
Бо чэстЪным бошамЪ - не кЪ лецу мазать хумусЪ на мацу, да.
А, водЪ, лучЪшымЪ придЪстовитилямЪ нацыи сЪ дополЪнительной хромосомой лжы увЪ геноме - увЪ самый разЪ.
Похожэ - былЪ правЪ...

Profile

shtunda: (Default)
shtunda

August 2017

S M T W T F S
  1 2 345
6 789101112
13141516171819
20 2122 23242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 03:55 am
Powered by Dreamwidth Studios