[personal profile] shtunda
Орловских баптистов оштрафовали за нарушение норм «пакета Яровой»
http://newsorel.ru/fn_256911.html
Покашо - недотягиваютЪ по эффэкЪтивЪносЪте мэнэджЪмэнЪто до атЪца усехЪ нородоффЪ.
НедотягиваютЪ...
Ну, вощемЪ-то, и - усьо.

Profile

shtunda: (Default)
shtunda

August 2017

S M T W T F S
  1 2 345
6 789101112
13141516171819
20 2122 23242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 03:48 am
Powered by Dreamwidth Studios