Спокойной ночи

Sep. 23rd, 2017 01:05 am
[personal profile] amalgin
К 80-летию Иосифа Давыдовича Кобзона. Музыкальный привет с родины певца.

[personal profile] stailker
 
16 липня 2015 року Уряд Бразилії прийняв рішення щодо денонсації "Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара", в рамках якого здійснювались роботи у спільному українсько-бразильському проекті "Циклон-4". Рішення Уряду прийнято з метою збереження напрацювань, здобутих при розробленні ракети-носія та наземного комплексу "Циклон-4", а також створення сприятливих умов для розширення можливостей України на світовому ринку космічних послуг.
Текст документа:“Про затвердження плану заходів щодо розв'язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" ” № 653-р — редакція від  20.09.2017
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 вересня 2017 р. № 653-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо розв’язання 
проблемних питань створення космічного 
ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Затвердити план заходів щодо розв’язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, що додається.

2. Державному космічному агентству, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній фіскальній службі забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Державному космічному агентству подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 653-р

ПЛАН
заходів щодо розв’язання проблемних питань 
створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Проаналізувати доцільність продовження дії Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях від 18 листопада 1999 р., Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 р. та внести на розгляд Кабінету Міністрів України обґрунтовані пропозиції.

ДКА, Мінекономрозвитку, МЗС.

2017 рік.

2. Провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема набутої в процесі діяльності під час виконання Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія “Циклон-4” на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. у м. Бразиліа і ратифікованого Законом України від 4 лютого 2004 р. № 1429-IV (далі — Договір), у тому числі в рамках спільної діяльності після утворення бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”.

ДКА.

2017 рік.

3. Провести інвентаризацію виготовленої в рамках державних контрактів матеріальної частини ракети-носія, виготовленого в рамках провадження спільної діяльності технологічного обладнання наземного комплексу, конструкторсько-технологічної документації і забезпечити їх зберігання на підприємствах-виробниках* до вирішення питання щодо їх подальшого використання та фінансування відповідних видатків у межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

За результатами проведеної інвентаризації до початку процедури ліквідації бінаціональноїкомпанії “Алкантара Циклон Спейс” провести аналітичну роботу з визначення механізму взаєморозрахунків між підприємствами-виробниками* за активами і пасивами.

ДКА, Мінфін.

2017 рік.

4. Вжити заходів політичного характеру, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків для українсько-бразильських відносин, що виникли у зв’язку з денонсацією Договору.

МЗС, ДКА.

2017—2018 роки.

5. Надати МЗС і Мін’юсту матеріали, що документально підтверджують втрати України у зв’язку з припиненням Федеративною Республікою Бразилія дії Договору.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

6. Визначити підстави та механізми відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок припинення та в період дії Договору, залучення міжнародної правової допомоги для захисту інтересів України, підготувати та в установленому порядку внести Кабінетові Міністрів України відповідний проект акта Кабінету Міністрів України.

ДКА, МЗС, Мін’юст.

30 листопада 2017 року.

7. Затвердити за участю бразильських представників бінаціональної компанії “АлкантараЦиклон Спейс” порядок ліквідації зазначеної компанії.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

8. Сприяти прийняттю на загальних зборах бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” рішення про ліквідацію компанії та призначити ліквідатора зазначеної компанії від України.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

9. Взяти участь у ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” та здійсненні розподілу її активів з урахуванням Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 року. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Фонд державного майна.

2017—2018 роки.

10. Забезпечити повернення в Україну згідно із статтями 6 і 12 Договору коштів та майна, належного Україні в результаті ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”, транспортування та подальше зберігання переданого Україні майна та коштів. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

20172018 роки.

11. Розробити директиви на переговори щодо пошуку потенційних партнерів та інвесторів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

ДКА, МЗС.

2017 рік.

12. Провести засідання міжурядових комісій з питань співробітництва з іншими державами щодо пошуку потенційних партнерів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

13. Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо підтримки проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4” на території іншої держави із залученням іноземних інвесторів, визначення необхідних обсягів та джерел фінансування.

ДКА, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

14. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексів України в частині норм щодо обмеження строку дії заходів з підтримки суб’єктів космічної діяльності строком дії пункту 4 статті 17 Договору, але не пізніше 1 січня 2023 р., та поширення дії цих норм (у частині виконання робіт у рамках створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”) на тих суб’єктів космічної діяльності — резидентів України, що користувалися цими нормами станом на 16 липня 2016 року.

ДКА, Мінфін, Мінекономрозвитку, ДФС.

2017—2018 роки.

15. Вжити заходів до наземного експериментального відпрацювання ракети-носія “Циклон-4” в повному обсязі та виготовлення дослідного зразка ракети-носія для льотних випробувань. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін.

2017—2018 роки.

__________

* Державні підприємства “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля” (м. Дніпро), “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” (м. Дніпро), “Харківський завод транспортного устаткування”, “Стивідорна компанія “Ольвія” (м. Миколаїв), казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал” (м. Київ), публічні акціонерні товариства “Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС” (м. Харків), “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” (м. Харків), “Дніпроважмаш” (м. Дніпро), “Азовзагальмаш” (м. Маріуполь Донецької області), “Науково-виробниче підприємство “АНТЕКС-Автоматика” (м. Сєвєродонецьк Луганської області), ТОВ “Продмаш” (м. Мелітополь Запорізької області), об’єднання підприємств “Електротехнічна корпорація “ЕлКор” (м. Харків).

[personal profile] amalgin
5C2669C9-2635-4B4C-A71C-D8DDA6B62CAC_w1023_r1_s

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева и других руководителей советского государства открыли в пятницу в Москве на "Аллее Правителей" ХХ века, на февраль намечено открытие бюста Бориса Ельцина.

"Сегодня мы открываем вторую очередь (Аллеи). Это символ преемственности нашей истории, истории без вычеркнутых имен", - заявил заммминистра культура РФ Александр Журавский на церемонии открытия памятников.

Он отметил, что "эта история не закончилась, эта Аллея уходит в вечность, и хочется верить, что она многие века будет пополняться". "Пока есть отечественная история, будут государственные мужи, которые будут занимать достойное место на этой Аллее", - сказал Журавский...

Ранее исполнительный директор РВИО Владислав Кононов предположил в связи с этим, что российские либералы станут критиковать РВИО "за бюсты Ленину и Сталину - их в последнее десятилетие нигде не открывали, а консервативные силы, возможно, будут критиковать за бюсты Горбачеву и Ельцину". "А мы, - отметил Кононов, - работаем ради сохранения истории и не стремимся угодить кому бы то ни было".


ОТСЮДА

Ох уж эти либералы. Сталин им, вишь ли, не нравится. А вы у народа спросили?
[personal profile] prof_eug
До россиян не дошла очень простая мысль - для американцев вмешательство в их выборы куда как более серьезный косяк, чем даже агрессия против Украины. И РФ за это будут давить по полной.

Вот уже и Цукерберг выступил с заявлением по поводу вмешательства РФ в выборы в США:
https://www.facebook.com/zuck/videos/vb.4/10104052858820231/

Кто не знает английского или не имеет аккаунта в ФБ может ознакомиться с кратким содержанием тут: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/09/22/7155948/

Закинул эту инфу в одну ватную группу в ФБ и мне там стали рассказывать стандартные сказки, что пусть, мол, США на себя посмотрят.

Мот ответ был такой: "Ирония ситуации в том, что мне тут кто-то недавно написал "мы отжали Крым по праву сильного". Вот по праву сильного США вас и похоронят, потому что они действительно сильные, а вы сильные только ножи в спину всаживать, а по факту ваше место на этой схеме хорошо видно: http://prof-eug.livejournal.com/653560.html Выведя себя из правового поля, вы подписали себе приговор".

[personal profile] amalgin
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в обращении по государственному телевидению, что речь президента США Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН ранее на этой неделе представляла собой "шизофренический припадок"...

"Перепуганная собака, как правило, громче лает", - добавил северокорейский лидер.

"Поскольку Трамп перед лицом мира пошел на отрицание и оскорбление самого существования меня, нашего государства и небывалым в истории жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в истории высшие ответные сверхжесткие меры", - заявил Ким Чен Ын.

"Старикашке, не умеющему понимать смысл слов и повторяющему только одни свои словечки, показать дело действиями, - вот что наилучший вариант", - говорится в официальном тексте выступления Ким Чен Ына...

"Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!" - закончил свою речь Ким.


ОТСЮДА
[personal profile] amalgin
Я в начале восьмидесятых работал в "Литературной газете". В отделе литературоведения. Мы занимались в основном делами давно минувших дней. Или недавно минувших. Но все-таки минувших. А вот коллеги из отдела литературной жизни занимались самой что ни на есть актуальностью. Например, Слава Тарощина там трудилась, не даст соврать. Тяжело им приходилось в отделе литературной жизни. Допустим, выходила книга Леонида Ильича Брежнева "Целина". И соответственно надо было собрать "отклики писателей". И вот они брали справочник Союза писателей и давай звонить: "Петр Петрович, из "Литературной газеты" вас беспокоят. Что вы могли бы сказать о книге Леонида Ильича "Целина"?"

И тут бывало по-всякому. Белле Ахмадулиной, естественно, не звонили. Она могла со всей своей прямотой просто послать их на три буквы. Можно было пойти по легкому пути: был определенный набор тружеников пера, готовых на всё. Из молодых, допустим, Проханов или Феликс Кузнецов. Из более старших, например, Сергей Михалков, или Юрий Бондарев, или Даниил Гранин. Или позабытые уже сейчас какие-нибудь Сартаков, Баруздин, Проскурин, Егор Исаев. Им даже можно было и вопросов не задавать, те просто подмахивали всё подряд. Но начальство требовало разнообразия. Поэтому приходилось набрасываться на не сильно замаранных. "Что вы могли бы сказать о книге Леонида Ильича "Целина"?" Или: "Как вы оцениваете первые итоги выполнения заданий, поставленных партией перед интеллигенцией на двадцать каком-то съезде КПСС?" "Что вы могли бы сказать по поводу вышедшего на Западе очередного антисоветского пасквиля?" Товарищ, застигнутый врасплох, что-то мямлил. Магнитофончик крутился. Из этого склеивалась заметочка. У некоторых писателей после таких заметочек случался запой, но авторитет их в глазах начальства рос. Там замечали всё. Такого и за границу не страшно выпустить.

Почему-то безропотно отзывались драматурги: Шатров, Рощин, Гельман. Поэты, за редким исключением, ломались: мы, мол, небесными материями занимаемся, зачем вы нас на грешную землю спускаете. Но и с поэтами все заканчивалось хорошо.

Высшим пилотажем считалось заполучить комментарий кого-нибудь из признанных либералов. Например, Окуджавы или академика Лихачева. Это не всем было по плечу. Не всегда получалось. Но иногда удавалось. За подписью Окуджавы однажды была опубликована заметка, как он съездил в ФРГ, там к нему приставали с провокационными вопросами всякие нехорошие люди, то ли принижающие подвиг народа в Великой Отечественной войне, то ли восхваляющие Солженицына, но он сумел дать отпор. А Лихачева вообще раскрутили на похвалы литературному стилю Леонида Ильича.

Вот я думаю, сейчас примерно так и работают наши СМИ. Приходит заказ, главные редактора передают задание поднаторевшим в этой области молодым и наглым мальчикам и девочкам. Обычно мальчики и девочки идут по легкому пути. Вот надо организовать подборку отзывов о подлеце Моргане Фримене или откликнуться на какую-нибудь выдумку про зверства бандеровцев. Сторонники легкого пути звонят Яровой и Пушкову. Заранее известно, что они скажут. И они не обманывают ожиданий. А вот НТВ - оно молодец, оно всегда по-другому действует. У них: Марк Захаров! Валентин Гафт! Леонид Броневой! Оскаровский лауреат Меньшов!

Это намного труднее, чем подписи под коллективным письмом собрать. Это индивидуальная работа. Особая разновидность журналистской профессии.
[personal profile] amalgin
Задержанный по подозрению в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина Алексей Щербаков угрожал Ляскину в присутствии дознавателя в отделе полиции, написала в фейсбуке адвокат Татьяна Соломина.
По ее словам, на очной ставке Щербаков рассказал, что якобы пришел в московский штаб кампании Навального и сразу же получил от Ляскина заказ инсценировать нападение сначала на волонтера, а потом на него самого. В качестве аванса он якобы получил «два хабаровска» — Хабаровск изображен на купюре номиналом в 5 тысяч рублей.
«На уточняющие вопросы про характер ударов прорывался блатной истерикой и сыпал самыми разнообразными вариантами удачного исполнения убийства Коли или нанесения ему тяжелых травм, если б такая была цель. "Да я б тя в темном переулке подкараулил и прибил бы чисто, зачем в центре светиться"», — описывает Соломина беседу в кабинете дознавателя.
Сегодня стало известно, что Алексея Щербакова отпустили под подписку о невыезде после истечения 48 часов задержания. Соломина отмечает, что его отпустили, несмотря на подозрение в совершении насильственного преступления средней тяжести, отсутствие регистрации в Москве и угрозы потерпевшему на очной ставке под видеозапись.
Вечером 15 сентября Ляскина ударили завернутой в газету железной трубой по голове; он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Через четыре дня подозреваемого задержали, однако на очную ставку с ним Ляскин попал только вчера.


ОТСЮДА
[personal profile] amalgin
Социальная сеть Facebook будет помечать источники политической рекламы и позволит пользователям видеть, какие именно рекламные объявления размещает та или иная политическая организация вне зависимости от таргетирования на различную аудиторию. Об этом объявил создатель Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, новая система работы с политической рекламой будет введена в строй в течение нескольких месяцев. Поводом для ее введения стали сообщения о деятельности так называемой российской «фабрики троллей», размещавшей рекламные объявления политического характера во время предвыборной кампании в США. В общей сложности были выявлены около трех тысяч таких объявлений.

Цукерберг заявил, что Facebook будет тесно сотрудничать с комиссией по расследованию российского вмешательства в выборы в США. Он подчеркнул, что покупатели рекламы в Facebook делают это автоматически и без участия кого-либо из сотрудников социальной сети, и в будущем ситуация не изменится. Он подчеркнул, что Facebook «не проверяет, что люди говорят, до того, как они это сказали», и не будет проверять в будущем, но социальная сеть расширит штат модераторов, которые следят за соблюдением правил и за безопасностью.

Компания Facebook в начале сентября объявила, что перед выборами в США с 470 фейковых аккаунтов распространялась политическая реклама, на которую в обще сложности было потрачено около 100 тысяч долларов. В Facebook считают, что эта кампания координировалась из России.


ОТСЮДА

Цукерберг выступил со специальным заявлением о возможном русском вмешательстве в выборы ( не только американские, но, например, немецкие) с помощью Фейсбука и о том, какие меры предпринял Фейсбук. Он также сообщил, что передал правительству США все данные, которые у него были на эту тему. Я пока не нашел ролика с русским переводом.Ау, Яровая, Железняк, Пушков, Говорухин, Лоза, М.Захаров и Гафт! Появилась новая цель: Марк Цукерберг, известный старый маразматик и наркоман. Читал по бумажке подсунутый ЦРУ текст, поучаствовал в антироссийской истерии. Талантливый человек, но купился на госдеповский гонорар. Звоните в СМИ! Народ должен знать.
[personal profile] amalgin
Российское военно-историческое общество (РВИО) приняло решение убрать с памятника Михаилу Калашникову на Садовом кольце в Москве схему немецкого автомата StG 44. Об этом рассказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Он добавил, что скульптор Салават Щербаков и его подмастерье «что-то напутали». При этом к самой скульптуре РВИО предъявляло требование только по тому оружию, которое Калашников держит в руках — автомат собственной конструкции.

«Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там где, мы ее брали написано „Автомат Калашникова“. Что-то из интернета», — заявил Щербаков РБК.

Кононов отметил, что ошибка снова подчеркивает, насколько АК отличается от StG 44, поэтому обвинять Калашникова в заимствовании конструкции «категорически неверно».


ОТСЮДА

Снимок экрана 2017-09-22 в 10.16.54

Кстати, этот Салават Юлаев рецидивист. На памятнике "Прощание славянки", поставленном у Белорусского вокзала, он изобразил вместо снайперских винтовок Мосина две немецкие винтовки Mauser 98k. Тоже потом пришлось отпиливать.
[personal profile] mysliwiec
Палево, русское палево,
С счастьем и болью
Я скажу, не тая,
Здравствуй, русское палево
Ты есть правда моя.
Не сравнятся с тобой
Ни леса, ни моря,
Ты со мной, моё палево,

Русское палево,...

[personal profile] amalgin
Комитет министров Совета Европы, ведущий надзор за исполнением решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признал, что российские власти продолжают нарушать права Алексея Навального. В частности, европейский орган призвал Москву обеспечить доступ политика к выборам, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы, поступившем в распоряжение РБК.

ЕСПЧ в феврале 2016 года признал несправедливым первое решение российского суда по «делу «Кировлеса». Комитет министров Совета Европы отметил, что несмотря на это, российские власти продолжают ущемлять права политика в связи с судебным постановлением. Так, орган призвал российские власти «срочно принять меры для устранения последствий [принятого судебного решения], в частности запрета на то, чтобы господин Навальный баллотировался на выборах».

Комитет министров отметил, что российские власти после отмены приговора передали дело на повторное рассмотрение, при этом не было предусмотрено какой-либо компенсации за первое решение суда. Кроме того, в Совете Европы отметили, что после отмены приговора дело было вновь передано в тот же суд, несмотря на то, что он не смог обеспечить «справедливые слушания».

Продолжить рассмотрение дела «Навальный и Офицеров против России» Комитет министров постановил в декабре.


ОТСЮДА
[personal profile] mysliwiec
Originally posted by [profile] grzegorz_b at Совместный парад нацистов в Бресте
В советской истории было много позорных и постыдных страниц, которые советские историки никогда не признавали официально. Одной из таких позорных страниц был советско-фашистский парад в Бресте после совместного захвата Польши.

22 сентября 1939 года состоялся совместный парад вермахта и РККА в Бресте (Deutsch-sowjetische Siegesparade in Brest-Litowsk) — прохождение торжественным маршем по центральной улице города подразделений XIX моторизованного корпуса вермахта (командир корпуса — генерал танковых войск Гейнц Гудериан) и 29-й отдельной танковой бригады РККА (командир — комбриг Семён Кривошеин) во время официальной процедуры передачи города Бреста и Брестской крепости советской стороне во время вторжения в Польшу войск Германии и СССР.
Процедура завершилась торжественным спуском германского и поднятием советского флагов.


Read more... )


* * *
Остается только добавить, что русский Семен Моисеевич Кривошеин который стоял на брестской трибуне вместе в Хайнцем Вильгельмовичем Гудерианом, был русским еврейского происхождения.
[personal profile] mysliwiec
Originally posted by [personal profile] ibigdan at Не оставайтесь в стороне!
Сьогодні спостерігав мітитинг Рабіновича-Мураєва біля НБУ, не зміг залишатися осторонь - виступив перед людьми.

Мої слова про те, що потрібно підвищувати оплату знайшли підтримку і отримали хвилю оплесків, правда потім куратори зрозуміли в чому суть і кинулись доганяти)).


ссылка на ютуб

Буду і надалі відстоювати достойну оплату мітингарів і піднімати ці питання на найвищому рівні!

Прохання максимально поширити!

Александр Барабошко

[personal profile] mysliwiec
Цікаво - от був би я російським вірменином, то як би я почував себе, живучи з прикупом в Сочі?

* * *
Як почуває себе, вдоволений своїм урядом, гордий своєю країною турок, відпочиваючи ввечорі на веранді свого, збудованого ним власноруч будинку, на прикупленій ним і тому вже своїй землі, десь неподалік гори Арарат, у тих місцевостях Туреччини, що ще якихось 100 років тому, до 1915 року, були заселені споконвік жившими там вірменами?
Бо що тут такого?
Пожили одні, поживуть тут і інші, ніщо не є вічним. До того ж , тоді так вчинити з вірменами було необхідно для Держави моїй, і це добре.
Тому і не муляють йому півтора мілйони вбитих вірмен, мільйон тих вірмен, що рятуючи життя, назавжди втікли з батькіщини і розсіялись по світах.
І не затмарять йому красоту цих гірьских краєвидів рештки вірменських цвинтарів, перероблені на мечеті стіни вірменських церков.

Чі зрозуміє той турок відчуття вірменина, котрий як турист онде о, там, внизу, йде стежкою, щоб здалеку приїхавши до Туреччини, хоч раз в житті глянути зблизька на Арарат, котрий хоч і є на гербі Вірменії, але з Єревану його видно тільки здалеку,
бо гора вже давно за турецьким кородоном, щоб хоч раз у житті на власні очі подивитися на рідні його пращурам краєвиди, за котрими на чужині виплакали очі його дід та баба, і куди йому, народженному в зовсім інших краях, якби не хтілося, але вороття нема...
І той одинокий турист вірменин, серед бувшого рідного краю, втерши сльози і пообіцявши собі ніколи не забути того злочину винищення османською державою частини його народу, глянувши вверх хазяїна турецького будиночку на горі, навряд чі в душі своїй зрозуміє й пристане на думку того, хто влаштував своє життя тут, на землі вірмен, на кістках вірмен.


Але час йому вже додому. І їде сумний вірменин із Турції назад, до себе, але не в Єреван, а в Росію, у Сочі.

Бо вертається він, вдоволений своїм російським урядом, гордий своєю російською країною, щоб після роботи відпочивати на веранді свого, збудованого ним власноруч будинку, на прикупленій ним і тому вже своїй землі десь неподалеку міста Сочі
У тих самих місцевостях сьогоднішньої Росії, що до 1864 року були заселені виключно споконвік жившими там адигами/ черкесами, і де зараз жодного з них, з корінних і місцевих, ніде днем з вогнем не знайдеш.
І жодного іхнього села по всьому пвіденному Кавказу від Сочі до Туапсе нема взагалі. А по селах на землях адигів, живуть понавезені сюди звідусіль з закутків Рос. імпериї, всі хто хочеш, де сьогодні нема абсолютно нікого з корінного населення тих місць.

І не муляють йому ні сотні тисяч вбитих Росією і малих і старих черкесів, ні те, що назва сусіднього гірського курорту "Красная поляна" походить не від краси краєвидів Кавказу, а від кількості червоної крові, що залила те урочище Кбаада після вирішальної битви місцевих з російською армією, наслідком поразки убихів в котрої, стало фактичне винищення цього народу (останній з убихів помер на вигнанні в Туреччині в 90-х роках).
Не заважає йому милуватися краєвидами Кавказу думка про те, що рятуючись від Росії, ті з черкесів що залишились живими, назавжди були депортовані з своєї батькіщини і розсіялись по світах.
( після тої війни-геноциду, сьогодні в Росії, у себе на батьківщині, живуть лише менше ніж 10 відсотків від загальної кількості черкесів у світі - решта живуть в Туреччині, Лівії, Сирії, Єгипті, Іорданії).

Ні, не думає він зовсім про це.
Бо як бувша радянська людина що вихована в російськії культурі, цей, давно вже зденаціоналізований російськомовний вірменин, впевнений у тому, що перейматися любим національним це дуже і дуже погано, бо від цього самі лиш проблеми і для всієї Росії, і значить, для нього також.
Бо главноє, чтоб чєловєк бьіл хороший і щоб був він не проти російської мови як рідної всім, і тільки тоді буде добре всім жити.
І поза Росією теж.
Генерал-майор Ростислав Фадеев, участник боев с черкесами:

"Цель и образ действий в задуманной войне были совсем иные, чем покорение восточного Кавказа (Чечня и Дагестан). Не было другого средства укрепить эту землю за Россией бесспорно, как сделать ее действительно русской землей.
Изгнание горцев и заселение западного Кавказа русскими — таков был план войны в последние четыре года. Земля закубанцев (черкесов) была нужна государству, в них самих не было никакой надобности.

Главная задача черкесской войны состояла в том, чтобы сбить неприятельское население с лесной равнины и холмистых предгорий и загнать его в горы, где ему было невозможно долго прокормиться.
Горцы потерпели страшное бедствие: в этом нечего запираться, потому что иначе и быть не могло. Мы не могли отступить от начатого дела и бросить покорение Кавказа, потому только, что горцы не хотели покориться.
Надо было истребить горцев наполовину, чтоб заставить другую половину положить оружие.

Но не более десятой части погибших пали от оружия; остальные свалились от лишений и суровых зим, проведенных под метелями в лесу и на голых скалах. Особенно пострадала слабая часть населения — женщины, дети.
При наших погромах множество людей разбегалось по лесу в одиночку; другие забивались в такие места, где нога человека прежде не бывала"


[personal profile] amalgin
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала в среду голливудского актера Моргана Фримена «киллером американской демократии», комментируя видео, в котором актер призвал президента США Дональда Трампа рассказать о том, как Россия якобы вмешалась в выборы 2016 года.

«Голливуд рекрутирован на борьбу с Трампом, и Морган Фримен — не первая звезда Голливуда, которая засветилась в роли киллера американской демократии», — цитирует вице-спикера ГД «РИА Новости». Яровая подчеркнула, что актер выступает именно киллером, потому что противники Трампа «ловко потребовали не согласиться с мнением большинства американцев, проголосовавших за своего президента», под видом заботы о демократии в США.

Яровая предположила, что роли расписаны и гонорары растут. При этом, по мнению депутата, сценарий и текст, написанные абсолютно в жанре многих продуктов фабрики «политических грез американской гегемонии, которой якобы кто-то угрожает», очень примитивны.

«Но, как показывает жизнь, угроза исходит только от американского политического олигархата, и теперь это уже постановочный ультиматум Трампу», — заключила вице-спикер.


ОТСЮДА

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк пригласил американского актера Моргана Фримена в РФ, чтобы тот убедился в абсурдности своих слов о России...

«Хотел бы надеяться, что заявление голливудского актера Моргана Фримена о России –– его искреннее заблуждение, а не очередная оплаченная кинороль. Если это заблуждение, а не заказной фарс, то Моргану Фримену имеет смысл приехать в Россию и лично убедиться в абсурдности того, что он наговорил о нас», –– цитирует «РИА Новости» Железняка.

Депутат отметил, что поездка, несомненно, изменит представления актера о РФ, и выразил готовность помочь в организации путешествия.


ОТСЮДА

Заявление Моргана Фримана о том, что демократию США нужно защитить от России прокомментировал режиссер Станислав Говорухин.

«Не все актёры идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьёзно нельзя относиться. Это ещё и возраст, что скажешь. И упаси господь отвечать идиоту. Это значит опускаться до его уровня. Это Пушкин ещё советовал: не оспаривай глупца», - заявил автор фильма «Благословите женщину» в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Также посоветовал не обращать особого внимания на ролик депутат Виталий Милонов По его словам, Фриман просто сыграл роль за деньги.

«Играет роль он талантливо. Действительно клип, снято классно. Он обычно играет мудрых политиков в кино, мудрых чуваков – здесь то же самое», -высказал свое мнение политик.


ОТСЮДА

Политолог-американист, публицист Леонид Крутаков заявил, что американский актер Морган Фримен, записавший антироссийский видеоролик, стал лишь очередным публичным лицом, которого использовали власти США для своих целей. По слвоам эксперта, в данном случае был использован известный актер и его бренд для привлечения внимания.

"Одно дело — если что-то подобное скажет условный "Вася Пупкин", и совсем другое — если, например, Мадонна заявит, что окажет сексуальные услуги тем, кто проголосует за Клинтон. Так и Фримен — это просто Леня Голубков, который говорит — куплю жене сапоги", — цитирует Крутакова ФАН.


ОТСЮДА

В Кремле заявили, что этот полуразвлекательный клип не стоит принимать близко к сердцу.

«К этому вряд ли можно относиться серьезно, потому что очевидно, что подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер. Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей. Со временем это проходит», - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мария Захарова на своей странице в соцсети заявила, что Моргана Фримена просто подставили. Официальный представитель нашего МИД напомнила историю, которая всплыла в американской прессе буквально на днях. Выяснилось, что еще при администрации Обамы по тайному решению суда велась прослушка предвыборного штаба Трампа. Причем делалось это и до, и после президентских выборов.

Внешняя угроза, по словам Захаровой, сейчас нужна Вашингтону, чтобы этот факт не перерос в крайне разрушительный для Америки скандал. Кроме того, официальный представитель МИД напомнила историю с пробиркой Колина Пауэлла, которого также, по ее словам, в свое время подставили. Таким образом сиюминутная цель для Вашингтона оправдывает любые средства.


ОТСЮДА

Снова и снова

Sep. 21st, 2017 06:55 pm
[personal profile] prof_eug
Российские регулярные войска продолжают светиться на Донбассе. Уже даже ОБСЕ обнаружила помимо прочего ЗРК 9К330 «Тор»: http://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/344141

С удовольствием почитаю про шахтеров и трактористов, нашедших Тор в шахте и освоивших его.


Уничтоженный на Донбассе еще в 2014 году российский Тор
[personal profile] amalgin
Маэль Фейнберг, Юрий Клюкин. Дело Сергея Эфрона.
(2 часть)
"Столица", № 39 (97), сентябрь 1992 г.

Снимок экрана 2017-09-21 в 17.32.30

Снимок экрана 2017-09-21 в 17.32.45

Read more... )

Profile

shtunda: (Default)
shtunda

August 2017

S M T W T F S
  1 2 345
6 789101112
13141516171819
20 2122 23242526
2728293031  

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 03:52 am
Powered by Dreamwidth Studios